League commissarissen

League commissarissen helpen je bij vragen tijdens de league-avond.

League

1e LC

2e LC

Maandag Vroeg

Corrie Keller

Dinsdag Vroeg

Patricia Groot

Hans Groot

Dinsdag Laat

Hans Groot

Patricia Groot

Donderdag Vroeg

Gerda Hommes

Jan Meijer

Donderdag Laat

Ernst-Jan Bodemann

Paul Scholte

Score verwerking

Na elke speelavond worden de scores verwerkt. De volgende personen verzorgen deze werkzaamheden.

League

Maandag Vroeg

Marja Maars 

Piet Boersen

Dinsdag Vroeg

Patricia Groot

Hans Groot

Dinsdag Laat

Patricia Groot

Hans Groot

Donderdag Vroeg

Jan Meijer

Paul de Nijs

Donderdag Laat

Jan Meijer

Paul de Nijs